Termeni si conditii

 

 

 

Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare ale acestui website, prezentate mai jos. Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Termenilor și condițiilor de utilizare, și implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea și reprezintă contractul dintre părți.

Produsele achiziționate pe www.missgrey.ro sunt produse și comercializate de S.C. GREY SHOP S.R.L. 

Solicitările de informații pot fi făcute de la secțiunea CONTACT

Pentru a putea achiziționa produse de pe www.missgrey.ro, trebuie să aveți un cont pe site-ul nostru. Dacă nu aveți unul, îl puteți crea AICI

Înainte de a achiziţiona orice produs, vi se va cere sa citiţi cu atenţie Termenii si Condiţiile noastre.

Miss Grey nu poate trimite comenzi dacă informațiile obligatorii solicitate în cursul înregistrării nu sunt furnizate corect, dacă comenzile sunt incomplete sau incorecte, sau produsele nu mai sunt disponibile. În oricare dintre cazurile  mai sus menționate, vă vom notifica prin e-mail sau telefon.

Toate informațiile prezente pe website (produsele, mărimile, prețurile) sunt reale. Stocurile www.missgrey.ro se actualizează în timp real, evitând astfel confuziile ce pot apărea la momentul comenzii. Stocul online se poate schimba oricând fără avertizare, acesta fiind determinat de vânzări. 

Societatea comercială Grey Shop SRL, nu poate garanta disponibilitatea în stocuri a tuturor produselor afișate. Din acest motiv, Grey Shop SRL își rezervă dreptul de a nu onora comanda în cazul în care respectivul produs dispare din oferta curentă. Orice reclamație va fi transmisă către Grey Shop SRL în maximum 24 de ore de la recepționarea produselor (telefonic sau în scris pe e–mail), urmând ca aceasta să fie transmisă spre soluționare.

Exista posibilitatea unor diferențe între imaginea produsului prezentată pe site și produsul în sine fizic, mai ales cu privire la nuanța culorii acestuia.

În cazul în care comanda a fost trimisă și plătită pentru un produs care nu mai este disponibil, Miss Grey va returna suma plătită pentru acel produs.  

 

INDICAȚII DESPRE PRODUSE ȘI PREȚURI

 

Miss Grey nu vinde produse second-hand, produse defecte, produse contrafăcute sau produse de o calitate mai scăzută decât standardele de piață corespunzătoare. 

Potrivit legii, produsele Miss Grey au termen de garanție de 30 de zile. Garanția nu este validă dacă produsul prezintă urme de purtare, uzură sau modificări și dacă nu este returnat împreună cu eticheta originală. 

Pentru a face dovada achiziționării articolelor, vă rugăm să păstrați bonul fiscal sau factura. 

Condițiile de garanție sunt în conformitate cu legislația în vigoare, și ele nu afectează drepturile conferite prin legea consumatorului, ele fiind în conformitate cu prevederile OG 21/1992 privind Protecția Consumatorilori, cu modificările ulterioare, și legea 449/2003

Conform OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Art. 6, (Cerinţe în materie de informare pentru alte contracte decât contractele în afara spaţiilor comerciale şi contractele la distanţă):

(1) Înainte ca un contract la distanţă sau în afara spaţiilor comerciale sau orice ofertă similară să producă efecte obligatorii asupra consumatorului, profesionistul trebuie să îi furnizeze consumatorului următoarele informaţii în mod clar şi inteligibil:

a) principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor, având în vedere mediul de comunicare şi produsele sau serviciile în cauză;

b) identitatea profesionistului, cum ar fi denumirea sa comercială;

c) adresa poştală la care profesionistul este stabilit, precum şi, în cazul în care există, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de poştă electronică ale acestuia la care poate fi efectiv contactat, pentru a-i permite consumatorului să ia rapid legătura cu profesionistul şi să comunice cu acesta în mod eficient şi, dacă este cazul, adresa poştală şi identitatea profesionistului în numele căruia acţionează;

d) în cazul în care este diferită de adresa furnizată în conformitate cu lit. c), adresa poştală a locului în care profesionistul îşi desfăşoară activitatea şi, după caz, adresa poştală a profesionistului în numele căruia acţionează, la care consumatorul poate trimite eventualele reclamaţii;

e) preţul total al produselor şi serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în care preţul nu poate fi calculat dinainte în mod rezonabil dată fiind natura produselor sau a serviciilor, modalitatea de calcul al preţului şi, după caz, toate costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele poştale sau de orice altă natură sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate dinainte în mod rezonabil, menţionarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de consumator, inclusiv perioada de valabilitate a ofertei sau a preţurilor. În cazul serviciilor de acces şi conectare la reţele publice de comunicaţii electronice ori de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului se vor menţiona contravaloarea planului tarifar, cu precizarea numărului de minute, a creditului sau a traficului de date inclus, precum şi a condiţiilor de utilizare a acestora, dacă este cazul, extraopţiunile disponibile şi contravaloarea acestora, tarifele pentru apeluri şi pentru minutele ori traficul de date suplimentar, după caz, tariful de conectare sau instalare, cu toate taxele incluse. În cazul unui contract pe durată nedeterminată sau al unui contract care include un abonament, preţul total va include costurile totale pe perioada de facturare. În cazul în care aceste contracte sunt taxate la un tarif fix, preţul total va cuprinde şi costurile lunare totale. În cazul în care costul total nu poate fi calculat dinainte trebuie indicat modul în care se calculează preţul;

f) costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanţă în vederea încheierii contractului, atunci când este calculat pe baza unui alt tarif decât tariful de bază;

g) modalităţile de plată, livrare, executare, data până la care profesionistul se angajează să livreze produsele sau să presteze serviciile şi, după caz, procedura profesionistului de soluţionare a reclamaţiilor;

h) în cazul în care există un drept de retragere, condiţiile, termenele şi procedurile de exercitare a dreptului respectiv, în conformitate cu art. 11 alin. (1), precum şi formularul tipizat de retragere, prezentat în partea B din anexă;

i) acolo unde este cazul, informaţia potrivit căreia consumatorul va trebui să suporte costul aferent returnării produselor în caz de retragere şi, pentru contractele la distanţă, dacă produsele, prin însăşi natura lor, nu pot fi, în mod normal, returnate prin poştă, costul aferent returnării produselor;

j) în cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de retragere după formularea unei cereri în conformitate cu art. 7 alin. (3) sau cu art. 8 alin. (8), informaţia potrivit căreia consumatorul este obligat să achite profesionistului costuri rezonabile, în conformitate cu art. 14 alin. (3);

k) în cazul în care dreptul de retragere nu este prevăzut în conformitate cu art. 16, informaţia conform căreia consumatorul nu va beneficia de un drept de retragere sau, după caz, circumstanţele în care consumatorul îşi pierde dreptul de retragere;

l) produsele comercializate pe site-ul nostru beneficiază de garanția legală de conformitate, care este de 30 de zile de la data cumpărării;

m) acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile de asistenţă după vânzare acordată consumatorului, serviciile prestate după vânzare şi garanţiile comerciale;

n) existenţa codurilor de conduită relevante, astfel cum sunt definite în art. 2 lit. f) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările ulterioare, şi modalitatea în care pot fi obţinute copii ale acestora, după caz;

o) durata contractului, după caz, sau, dacă contractul este încheiat pe durată nedeterminată sau urmează să fie prelungit în mod automat, condiţiile de încetare a contractului, inclusiv penalităţile aplicabile, dacă este cazul;

p) acolo unde este cazul, durata minimă de valabilitate a obligaţiilor care îi revin consumatorului conform contractului;

q) acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile aferente avansurilor sau altor garanţii financiare care trebuie plătite sau oferite de consumator la cererea profesionistului;

r) acolo unde este cazul, funcţionalitatea, inclusiv aplicarea unor măsuri tehnice de protecţie pentru conţinutul digital;

s) acolo unde este cazul, orice interoperabilitate relevantă a conţinutului digital cu componentele hardware şi software de care profesionistul are cunoştinţă sau se aşteaptă în mod rezonabil să aibă cunoştinţă;

t) acolo unde este cazul, posibilitatea şi modalitatea de a recurge la un mecanism extrajudiciar de depunere şi soluţionare a reclamaţiilor căruia i se supune profesionistul.

(2) Alin. (1) se aplică şi contractelor de furnizare a apei, gazelor naturale sau energiei electrice atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau cantitate fixă, a energiei termice şi a conţinuturilor digitale care nu sunt livrate pe un suport material.

(3) În cazul unei licitaţii, informaţiile menţionate la alin. (1) lit. b), c) şi d) pot fi înlocuite cu datele echivalente privind adjudecătorul.

(4) Informaţiile menţionate la alin. (1) lit. h), i) şi j) pot fi furnizate utilizând formularul tipizat de informare cu privire la retragere prevăzut la partea A din anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Profesionistul respectă cerinţele în materie de informare stabilite la alin. (1) lit. h), i) şi j) dacă a furnizat consumatorului aceste instrucţiuni corect completate.

(5) Informaţiile menţionate la alin. (1) fac parte integrantă din contractul la distanţă sau din contractul în afara spaţiilor comerciale şi nu pot fi modificate decât în cazul în care părţile contractante decid altfel în mod explicit.

(6) În cazul în care profesionistul nu îndeplineşte cerinţele în materie de informare cu privire la costuri suplimentare, conform celor menţionate la alin. (1) lit. e), sau la costurile aferente returnării produselor, conform celor menţionate la alin. (1) lit. i), consumatorul nu suportă respectivele costuri.

(7) Informaţiile contractuale se prezintă în limba română într-o formă accesibilă, astfel încât acestea să fie înţelese cu uşurinţă de consumator, fără a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi.

(8) Cerinţele în materie de informare prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă completează cerinţele de informare cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, şi în Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată, cu modificările ulterioare.

(9) Fără a aduce atingere alin. (8), dacă o dispoziţie cu privire la conţinutul şi modul în care trebuie furnizate informaţiile din cadrul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 68/2010, respectiv din cadrul Legii nr. 365/2002, republicată, cu modificările ulterioare, contravine unei dispoziţii din prezenta ordonanţă de urgenţă, prevalează dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

(10) Sarcina probei în ceea ce priveşte îndeplinirea cerinţelor în materie de informare stabilite în prezentul capitol revine profesionistului.

 

 

OBLIGAȚIILE CONSUMATORULUI ÎN CADRUL RETRAGERII (conform OUG 34/2014, Art. 14)

 

(1) Cu excepţia cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, consumatorul returnează produsele sau le înmânează profesionistului sau unei persoane autorizate de profesionist să recepţioneze produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat profesionistului decizia sa de retragere din contract în conformitate cu art. 11. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

(2) Consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepţia cazului în care profesionistul acceptă să suporte acele costuri sau în care profesionistul nu a informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator. În cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale, în cazul cărora produsele au fost livrate la domiciliul consumatorului la momentul încheierii contractului, profesionistul preia produsele pe cheltuiala sa dacă produsele, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poştă.

(3) Consumatorul este responsabil doar în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor. Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru consumator în a-şi exercita dreptul de retragere. Indiferent de situaţie, consumatorul nu este responsabil pentru diminuarea valorii produselor în cazul în care profesionistul a omis să îl informeze cu privire la dreptul de retragere în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. h).

(4) Profesionistul trebuie să poată face dovada diminuării valorii produselor care rezultă diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor.

(5) Atunci când consumatorul îşi exercită dreptul de retragere după transmiterea cererii în conformitate cu art. 7 alin. (3) sau cu art. 8 alin. (8), consumatorul plăteşte profesionistului o sumă proporţională cu ceea ce s-a furnizat până la momentul în care consumatorul a informat profesionistul cu privire la exercitarea dreptului de retragere, în raport cu acoperirea totală a contractului. Suma proporţională care trebuie plătită profesionistului de către consumator este calculată pe baza preţului total convenit în contract. Dacă preţul total este excesiv, suma proporţională este calculată pe baza valorii de piaţă a ceea ce s-a furnizat.

(6) Consumatorul nu suportă costurile pentru:

a) prestarea serviciilor sau furnizarea de apă, gaze naturale sau energie electrică, atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau cantitate prestabilită, sau energie termică furnizată, în totalitate sau parţial, în cursul perioadei de retragere, în una dintre următoarele situaţii:

(i) profesionistul nu a furnizat informaţii în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. h) sau i);

(ii) consumatorul nu a cerut expres ca prestarea să înceapă în timpul perioadei de retragere în conformitate cu art. 7 alin. (3) şi cu art. 8 alin. (8);

b) furnizarea, în totalitate sau parţial, de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, în una dintre următoarele situaţii:

(i) consumatorul nu şi-a dat acordul prealabil expres cu privire la începerea prestării înainte de sfârşitul perioadei de 14 zile menţionate la art. 9;

(ii) consumatorul nu a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi pierde dreptul de retragere în momentul în care îşi dă consimţământul;

(iii) profesionistul nu a furnizat confirmarea în conformitate cu art. 7 alin. (2) sau cu art. 8 alin. (7).

(7) Cu excepţia celor prevăzute la art. 13 alin. (3) şi la prezentul articol, exercitarea dreptului de retragere nu atrage răspunderea consumatorului.

   

 

METODE DE PLATĂ

Plata produselor și  a costurilor aferente transportului (acolo unde este cazul), se face prin una dintre opțiunile indicate în formularul de comandă.

Modalități de plată acceptate de magazin: Plată Ramburs și Plată cu Cardul prin PAYU.

 

Detaliile privind contul dumneavoastră bancar ca și alte informații personale furnizate, nu vor fi utilizate de către Miss Grey  în alte scopuri, cu excepția cazurilor de rambursare a plăților sau pentru raportarea cazurilor de fraudă la poliție.

 

MODIFICĂRI ȘI ACTUALIZĂRI

Termenii și Condițiile pot fi modificate din timp în timp, datorită noilor legi și regulamente, sau din alte motive.

Termenii și Condițiile noi intră în vigoare de la data publicării pe www.missgrey.ro. 

 

DREPTURI DE AUTOR

Întregul conținut al site-ului  este proprietatea  S.C. GREY SHOP S.R.L. și a partenerilor săi și este protejat de legislația României.

Folosirea website-ului sau a conținutului său de către orice persoană fizică sau juridică, pentru alt scop decât cel personal sau non-comercial, fără acordul S.C. GREY SHOP S.R.L., este strict interzisă.

Nu suntem răspunzători de folosirea și interpretarea eronată a informațiilor de pe  site.

În cazul în care doriți raportarea încălcării drepturilor de autor pentru conținutul sau produsele MissGrey.ro, o puteți face la adresa de e-mail contact@missgrey.ro

În cazul unor eventuale conflicte între S.C. GREY SHOP S.R.L. și utilizator, se va încerca rezolvarea acestora pe cale amiabila - contactând reprezentatul Miss Grey pentru conciliere amiabilă (CONTACT), iar dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, pe teritoriul României, în conformitate cu legile  în vigoare.

 

 

VOUCHERE / COUPOANE REDUCERE MISS GREY

Important! Voucherele / Cupoanele de reducere nu se aplică produselor deja reduse sau aflate în alte campanii promoționale și nu se cumulează cu alte vouchere active.

 

VOUCHER CADOU MISS GREY

TERMENI GENERALI ŞI CONDIŢIILE DE UTILIZARE

   

 1.       Cardul Cadou (denumit în continuare “Cardul”) este proprietatea emitentului şi anume, GREY SHOP S.R.L., societate cu sediul social în București, România, Sector 6, Strada Ceahlaului, Nr 17, Camera 1, Bl 68, Sc 1, Etaj 6, Ap 39, având cod de indentificare fiscala RO28919692, denumită în continuare “Miss Grey”, iar titularul Cardului este un simplu depozitar.
 2.       Cardul poate fi utilizat pentru a achiziţiona orice bun aflat la vânzare în showroom-ul nostru din București, România, Strada Stefan Negulescu, Nr. 39, Sector 1 sau din magazinul nostru online https://missgrey.ro .
 3.       Orice sold restant de pe Card nu va fi rambursat sau transformat in bani. Cardul cadou Miss Grey nu poate fi returnat.
 4.       Cardul va fi valabil pe o perioadă de 12 luni de la data achiziţionării. La expirarea perioadei de valabilitate, Cardul nu poate fi reînnoit sau folosit pentru a cumpăra bunuri, iar orice sold rămas neutilizat pe Card nu poate fi revendicat. Cardul poate fi folosit ori de câte ori titularul acestuia doreşte, pe perioada valabilităţii acestuia şi până la utilizarea integrală a sumei.
 5.       Soldul rămas pe Card, valabil de la o utilizare la alta, va fi diferenţa dintre soldul înainte de achiziţie şi suma corespunzătoare utilizată pentru achiziţia respectivă. În cazul in care preţul de achiziţie este mai mare decât soldul disponibil pe Card, diferenţa poate fi achitată în numerar sau prin orice alt mijloc de plată acceptat de către Miss Grey.
 6.       Produsele achiziţionate cu Cardul se supun aceleiaşi politici de schimb şi retur ca şi orice alt produs cumpărat din magazinul sau showroom-ul Miss Grey.
 7.       Cardul este un instrument la purtător. Titularul acestuia va fi singurul responsabil de utilizare şi păstrarea Cardului. Miss Grey nu va înlocui Cardul în caz de furt, pierdere sau deteriorarea acestuia. Contrafacerea şi utilizarea frauduloasă a Cardului sunt pedepsite prin lege. Cardul nu este utilizat în fluxul financiar-bancar.
 8.       Cardurile obţinute prin orice mijloace ilegale vor fi nule şi neavenite şi nu vor fi folosite pentru achiziţionarea de bunuri şi nici nu se va restitui preţul acestora.
 9.       Cardul nu se va utiliza în scopuri publicitare sau de promovare a produselor şi / sau serviciilor comercializate de către orice terţă parte, alta decât emitentul Cardului, cu excepţia cazului în care acordul prealabil scris este dat de acesta din urmă.
 10.      Achiziţionarea şi / sau utilizarea Cardului implică acceptarea deplină a acestor termeni şi condiţii, puse la dispoziţie Clientului la achiziţionarea Cardului şi disponibile şi in magazinul Miss Grey.

  

  Puteti achizitiona voucher-ul cadou de pe site-ul nostru aici: www.missgrey.ro/voucher-cadou/   sau din Showroom-ul nostru din Bucuresti, Strada Stefan Negulescu, Nr. 39, Sector 1. 

  

 

Termeni şi condiţii pentru abonare newsletter

 

Newsletter-ul "Miss Grey" (denumit în continuare NEWSLETTER) este un serviciu gratuit furnizat de către GREY SHOP S.R.L, cu sediul social în Bucureşti, România, Sector 6, Strada Ceahlaului, Nr 17, Camera 1, Bl 68, Sc 1, Etaj 6, Ap 39, nr. de tel. 031.005.3000 / 031.005.4000, adresa de e-mail: contact@missgrey.ro (denumit în continuare FURNIZOR) clienţilor şi vizitatorilor site-ului (denumiţi în continuare ABONAŢI) www.missgrey.ro (denumit în continuare SITE), căruia i se aplică următorii termeni şi condiţii:

 

 1. Newsletter-ul reprezintă un mesaj electronic (e-mail) trimis în mod periodic de către furnizor, utilizatorilor abonaţi, care îşi dau acordul în mod expres şi neechivoc, cu privire la termenii şi condiţiile expuse în prezentul regulament.
 2. Orice utilizator se poate abona la newsletter complet gratuit.
 3. Abonarea la newsletter se face prin completarea formularului de newsletter.
 4. Odată abonat, utilizatorul îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la toate prevederile acestor termeni şi condiţii.
 5. Termenii şi Condiţiile sunt stocate de către GREY SHOP S.R.L  şi sunt accesibile pe Site, în limba română. Termenii şi condiţiile serviciului de newsletter pot fi schimbaţi în orice moment, prin actualizarea lor pe site-ul www.missgrey.ro .
 6. Administratorul îşi rezervă dreptul de a bloca accesul utilizatorilor care încalcă regulamentul de utilizare sau legislaţia în vigoare.
 7. Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă transmite informaţii relevante despre produsele noastre, recomandări de produse şi oferte promoţionale.
 8. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transmise unor terţi pentru a vă distribui informaţiile specificate mai sus. Nu transmitem, vindem sau cedăm terţilor datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara informaţiilor Miss Grey.

 

ABONAREA LA NEWSLETTER

Pentru a beneficia de acest serviciu gratuit este necesar să vă abonaţi la newsletter. Pentru abonare la newsletter trebuie să furnizaţi datele personale cerute în formularul de abonare. Datele personale necesare sunt: adresa de e-mail. Furnizorul poate cere şi alte date suplimentare, sub condiţia ca utilizatorul să-şi dea acordul în mod expres şi neechivoc şi cu privire la acestea. Datele introduse în formular trebuie să fie reale. Nu este permisă introducerea datelor false precum şi introducerea de date care nu vă aparţin. Furnizorul îşi rezervă dreptul de a refuza fără o notificare în prealabil abonarea la newsletter dacă se observă că datele introduse în formular nu sunt reale sau nu vă aparţin.

 

CONDIŢII DE UTILIZARE

Utilizatorul trebuie să se asigure că newsletter-ele trimise de către Furnizor ajung la destinaţie (sunt livrate în Inbox). În cazul în care e-mailurile trimise de către furnizor ajung în dosarul (folder-ul) de Spam / Junk / Bulk / Trash (automat) sau sunt marcate ca fiind Spam de către softul folosit (clientul de e-mail), utilizatorul trebuie să apese pe Not Spam / Not Junk.
Furnizorul respectă dreptul la intimitate al utilizatorului, iar în cazul în care utilizatorul nu doreşte să mai primească newsletter-ele trimise de furnizor, este suficient să se dezaboneze, accesând linkul de la sfârşitul emailului. Dezabonarea are loc imediat, iar utilizatorul nu va mai primi newslettere ulterioare decât dacă se reabonează.

 

DATE CU CARACTER PERSONAL

GREY SHOP S.R.L  este înregistrat la ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal sub numărul 30318.
Completând formularul de abonare la newsletter, ca abonat, vă daţi acordul în mod expres ca datele cu caracter personal (e-mail) să fie prelucrate de GREY SHOP S.R.L. Prezentul acord este valabil pe o perioadă nelimitată, până la eventuala sa revocare.
În conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, GREY SHOP S.R.L  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale ale persoanelor vizate. Abonaţii au urmatoarele drepturi:

 1. dreptul la informare

 2. dreptul de acces la date

 3. dreptul la portabilitate

 4. dreptul la rectificare

 5. dreptul de a vă opune marketingului direct

 6. dreptul la ştergerea datelor

 7. dreptul de a vă opune marketing-ului direct

 8. dreptul la restricționarea prelucrării

Pentru orice informare cu privire la drepturile enumerate mai sus, Miss Grey poate fi contactata la adresa: contact@missgrey.ro

 

Pentru a ne asigura că prelucrăm datele cu caracter personal într-un mod deschis, legal şi precis, am desemnat un responsabil de protecţia datelor cu caracter personal. Acesta poate fi contactat la adresa de e-mai dpo@greyshop.ro .

 

Aveţi dreptul să vă opuneţi utilizării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct.

Vă puteţi dezabona de la practicile marketingului direct prin următoarele mijloace:

 1. Modificarea setărilor din contul dumneavoastră

 2. Urmând paşii din fiecare e-mail de marketing

 3. Transmiterea unui e-mail cu solicitarea pe dpo@greyshop.ro

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal utilizate în scopuri de marketing sunt prelucrate până în momentul în care vă retrageţi consimţământul. Dacă nu aţi mai deschis mailurile noastre pe o perioada de 1 an, vă vom considera client inactiv, iar datele dumneavoastră vor fi şterse după această perioadă.

• Aceste activitati nu au niciun efect legal sau alt efect semnificativ similar asupra utilizatorilor. Singura consecinta a folosiri aceasta profilare este pentru ca utilizatorii sa primeasca reduceri si oferte personalizate de marketing. Utilizatorul poate opta sa nu mai fie profilat sau sa mai primeasca comunicari comericiale, fara niciun efect, altul in afara de a primi aceste reduceri sau oferte personalizate de marketing.

 

RESPONSABILITATE

Furnizorul nu garantează că probleme de securitate sau erorile umane şi/sau ale softului pot fi preîntâmpinate în totalitate.

Furnizorul nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel de daune, pierderi sau neplăceri cauzate de folosirea serviciului. Răspunderea folosirii serviciului revine în totalitate utilizatorului.
Fiecare newsletter trimis de către furnizor va conţine instrucţiuni clare de dezabonare imediată.

 

ÎNCETAREA FURNIZĂRII SERVICIULUI

Oricare dintre părţi are dreptul de a înceta furnizarea, respectiv accesul la serviciul de newsletter, oricând, fără invocarea vreunui motiv şi fără notificare prealabilă.
GREY SHOP S.R.L  îşi rezervă dreptul de a înceta imediat furnizarea serviciilor sale către orice utilizator, în cazul în care acesta a încălcat condiţiile menţionate mai sus.

 

LEGEA APLICABILĂ. REZOLVAREA LITIGIILOR

Aceşti Termeni şi Condiţii Generale sunt guvernaţi de legea română. Orice neînţelegere în legătură cu executarea acestor Termeni şi Condiţii Generale va fi rezolvată pe cale amiabilă. Dacă o astfel de rezolvare nu este posibilă, litigiul va fi înaintat spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente din localitatea în care GREY SHOP S.R.L  este înregistrată.

 

REGULAMENTE CAMPANII PROMOȚIONALE

Regulament campanie "DAIANAxMissGrey" - Organizatorul si Regulamentul oficial al Campaniei

 

Regulament campanie "Promoții magazin" - Organizatorul si Regulamentul oficial al Campaniei

 

Regulament campanie "30% REDUCERE LA MINIM 2 PRODUSE CUMPARATE" - Organizatorul si Regulamentul oficial al Campaniei

 

DATE DE CONTACT

Pentru orice întrebare privind serviciul furnizat ne puteţi contacta pe adresa de mail: contact@missgrey.ro

 

CLAUZE FINALE

Termenii şi condiţiile pot fi modificate ulterior, la orice dată, de către GREY SHOP S.R.L, fără a fi necesară o notificare prealabilă. Atunci când se operează aceste modificări, GREY SHOP S.R.L  vă pune la dispozitie o nouă versiune a Termenilor şi Condiţiilor Generale pe Site. Utilizatorul este obligat să verifice periodic aceşti termeni şi condiţii, iar în cazul în care nu mai este de acord, trebuie să nu mai folosească serviciul de Newsletter.

 

 

 

 

               Serviciu clienti                                                                                                                               Date de Identificare

Program pentru comenzi telefonice                                                                       Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/9076/2011

Consiliere Clienţi: 0784.409.099                                                                           CUI: RO28919692

(Tarif normal in toate retelele mobile).                                                                 Capital Social: 300 RON

Luni - Vineri : 10:00 - 18: 30                                                                                  Nr. ANSPDCP 30318

contact@missgrey.ro                                                                                              https://trusted.ro/missgrey.ro/